Nutid Badge

Välkommen till författardatabasen Brösttoner - historiska delen!

Författardatabasen omfattar även historiska författare, främst från 1800- och 1900-talen. Också äldre svenskösterbottniska författare finns med. Uppgifterna har sammanställts av redaktör Maria Sandin.
Svenskösterbottniska författare: Brösttoner, författardatabasens historiska del
Svenskösterbottniska författare: 1900-talet

Abrahamsson, Selma
Ahlö, Börje
Ahlö, Walter
Andrén, Erik

Berts, Edvard
Björkholm, Edit
Bondestam, Anna
Bonnevie, Sofie
Byfält, Bruno
Bäck, Håkan

Cronström, Runa

Eklund, R.R.
Ekström, Sanny
von Essen-Holmqvist, Barbro

Fahler, Alfred
Finne, Elma
Fogde, Uno
Fors, Hans
Friman, Ingolf
Frisk, Erik

Granholm, Gerda
Granqvist, Verna
Granvik, Joel

Hagfors, K.J.
Hagman, Einar
Hagman, Kaj
Hagman, Toivo
Hammarström, Artur
Hammarström, Nanny
Hasselblatt, Emil
Hedlund, Tyko
Hemmer, Jarl
Herrgård, Elin
Hjelt, Ester
Hofman, Karin
Holm, Knut
Holmgren, Alfred
Hongell, Alma
Huldén, Anders
Huldén, Evert
Huldén, J.J.
Hultin, Ingrid
Häggman, Aslaug
Härtull, Ester
Högnäs, Sven-Olof
Högnäs, Tor
Högnäs, Uno

Invenius, Rosa

Jungell, Felix

Karf, Edit
Kaustinen, Emil
Klockars, Birgit
Knape, Ernst V.
Koskinen, Jarl-Erik
Krokfors, Hjalmar
Kronqvist, Olivia
Kurtén, Björn

Lagus, Aina
Lind, Christer
Lindgård, Torsten
Lybeck, Mikael
Lybeck, Paul Werner

Malmberg, Richard
Mannberg, Elise
Marttila-Strandén, Elsa
Mitts, E.A.

Nickul, Märtha
Nissén, Oscar
von Numers, Gund
von Numers, Gunnar
Nygren, Gun
Nykvist, Ingmar
Nylund, Anna
Nylund, Gunnar
Nyman, Inga
Nyman, Valdemar

Palmén, Rolf

Renvall, Viola
Rundt, Joel
Rögård, Agnes

Schalin, Zacharias (Zachris)
Schulman, Tyyni
Sjöstrand, Levi
Slotte, Alexander
Stockhammar, Hilma
Strömsholm, Algot
Ståhlberg, Ester
Sund, Viktor

Tallmark, Alfred
Tegengren, Jacob
Tegengren, K.V.

Vest, Eliel

Wichmann, V.K.E.
Wideskog, Gustaf

Ågren, Inga
Ågren, Leo
Åkerholm, Johannes
Åman, Rut

Österberg, Anna-Lisa

 

Svenskösterbottniska författare: 1800-talet och tidigare

Alcenius, Maria Charlotta
Arenius, Olaus Magni
Aspegren, Hans Henric

Berg, Maria
Budde, Jöns

Calamnius, Johan Wiktor
Cederman, Rosalba
Choraeus, Michael
Chydenius, Anders

Dahlgren, Alta

Eneberg, Karl Fredrik
von Essen, Johan August

Franzén, Frans Mikael
Ganander, Christfrid

Ingman, Febe

Kalm, Pehr
Kraftman, Maria

Laurén, Brutus

Mellin, Gustaf Henrik

von Numers, Gustaf
Nygren, Anders Johan

Porthan, Henrik Gabriel

Reuter, Ernst Odert
Roos, Anders Oscar
Roos, Jakob Henrik
Runeberg, Carolina
Runeberg, Fredrika
Runeberg, Johan Ludvig

Snellman, Johan Vilhelm
Stenbäck, Lars

Tengström, Jacob
Topelius, Zacharias

Venman, Fredrika

Wacklin, Sara
Wik, Isak Erik (I.E.)

«« Tillbaka till STARTSIDAN