Litteraturpris

Runebergspriset 2017 till Peter Sandströms laudatur

"En frustande munter, avbeväpnande melankolisk och till sitt språk spänstigt rotknölig roman full av hemliga tankegångar." Bland annat så skriver tävlingsjuryn om Peter Sandströms roman Laudatur, som tilldelats Runebergspriset för år 2017.

Romanen var också nominerad till Finlandiapriset 2016.

Läs mera här!

Högnäs och Gripenberg uppmärksammas med litteraturpris

Kurt Högnäs i Kristinestad har tilldelats Österbottens konstkommissions konstpris 2016, medan Catharina Gripenberg med rötter i Jakobstad har fått Sveriges Radios lyrikpris 2016 för diktsamlingen "Handbok att bära till en dräkt".

Läs om Högnäs här!

Läs om Gripenberg här!

Sandström nominerad för Finlandiapriset med Laudatur

Peter Sandström är en av sex finländska författare som nominerats för Finlandiapriset år 2016. Det är romanen "Laudatur" som är med och tävlar om det prestigefyllda priset.

Läs mera här!

Bertell får YLE:s stora litteraturpris

Svenska YLE:s stora litteraturpris går i år till Ann-Luise Bertell, som får priset på 2.000 euro för sin roman "Vänd om min längtan". Juryn konstaterar i sin prismotivering bland annat att romanen trollbinder läsaren från början till slut. Boken kom ut i september på förlaget Marginal med Maxmo som hemort.

Läs mera här

Gripenberg nominerad för svenskt lyrikpris

Catharina Gripenberg, med rötterna i Jakobstad, har nominerats för Sveriges Radios lyrikpris 2016 med diktsamlingen "Handbok att bära till en dräkt". Boken kom ut tidigare i år på Schildts & Söderströms.

Pristagarna i årets tävling avslöjas den 22 november. Läs mera här!

Peter Sandströms "Transparente blanche" vinner stort bibliotekspris

Den finska översättningen av Peter Sandströms roman "Transparente blanche" (Valkea kuulas) har vunnit det stora HelMet-bibliotekspriset. Juryn konstaterar bland annat att Sandströms berättelse flyter lätt och kontemplativt, kryddad med absurditet och magisk realism. Både berättandet och språket är subtilt, och Outi Mennas översättning till finska snappar fint upp nyanserna i språket.

Sandströms roman, som utspelar sig i Svenska Österbotten, är en stark beskrivning av en återgång till rötterna, bokstavligen till äppelträdens rötter. Boken är en tillväxtberättelse, där kärlek är en daglig värme, en kraft som förmedlas genom ord och handlingar.

HelMet är ett nätverk som är sammansatt av stadsbiblioteken i huvudstadsregionen.

Läs mera om litteraturpriset och Transparente blanche här!

Österbottniska Rickard Eklund segrare i Solveig von Schoultz-tävlingen

Rickard Eklund från Vörå har tilldelats första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen. Segern kom med en berättelse om minnen och starka bilder från skoltiden.

Solveig von Schoultz-tävlingen, som ordnas av Svenska folkskolans vänner (SFV), gällde i år dikter. När tävlingstiden gick ut, hade sammanlagt 117 tävlingsbidrag sänts in.

I prismotiveringen skriver juryn bland annat att den segrande diktsviten ristat in tiden i både minnen och pulpetlock, att gestaltningen är personlig och politisk med såväl en mörk som en ljus humoristisk stämning. 

Rickard Eklund, som också är känd som Dialektrockaren, har skrivit sedan han var tonåring. Numera skriver han både dikter och låttexter, de sistnämnda på Närpesdialekt.

Läs en intervju med Rickard Eklund här! 

Berndt Berglund får Choraeuspriset 2016

Författaren Berndt Berglund tilldelades Choraeuspriset 2016 av Olof och Siri Granholms stiftelse. Priset tillföll Berglund "för en lyrik som med ett djupt personligt bildspråk rör sig mellan värld och sång".

Prismotiveringen fortsätter så här: "Hans dikter väjer inte för det smärtsamma i livet och präglas av ett omutligt krav på den lyriska formen. Stundtals uppvisar han en modernismens kaxighet, som när han utan teleskop säger sig nå nya galaxer och själv namnsätta dem. Berndt Berglunds prosa är återhållen, okonstlad och självklar, samtidigt som den kan vara folklig, humoristisk och burlesk. Formsäkerheten präglar hans romankonst lika väl som lyriken."

Läs en intervju med Berndt Berglund här!