Litteraturnyheter

Stark österbottnisk koppling i två nya romaner

Förlaget Marginal i Maxmo (Vörå) kommer i höst ut med två romaner med stark österbottnisk koppling. Den ena är Ann-Helen Attianeses "Vågbrytarna". Den andra är Ann-Luise Bertells "Vänd om min längtan".

Det komplicerade förhållandet mellan en alkoholiserad mor och hennes barn, det är temat för Attianeses "Vågbrytarna". Romanen är en fristående fortsättning på "Post till Vintergatan", som kom ut år 2008.

– I "Vågbrytarna" har jag försökt krypa under huden på en kvinna som gör någonting oförlåtligt, säger Attianese i en intervju i Vasabladet (lördag 2.9.2016).

Bertells roman "Vänd om min längtan", som samtidigt är hennes debutroman, bygger på hennes mormors livsöde. Mormodern Maria Alina Ohlis, född Krooks, emigrerade från Öster­botten till Kanada som 16-åring. Där arbetade hon, gifte sig och skilde sig – något som närmast sågs som skamligt vid den här tiden. Hon tog med sig två av sina tre barn och flyttade hem till ett efterkrigs­tida Finland.

– Tanken på att skriva om ett emigrantöde väcktes redan när jag spelade Dollar-Hanna i ”Colorado Avenue” på Wasa Teater 1999, säger Bertell i en intervju i Vasabladet (lördag 2.9.2016).

Läs mer om de nya romanerna här:

Marginal: Vågbrytarna

Marginal: Vänd om min längtan

 

Matilda Södergran uppmärksammas i Sverige

Författaren Matilda Södergran, född i Korsnäs och numera bosatt i Sverige, lyfts av tidningen Svenska Dagbladet fram som en av de tjugo viktigaste unga poeterna inom det svenska språkområdet. Brösttoner gratulerar till det fina omnämnandet!

Sedan sin debut har Södergran gett ut fyra diktsamlingar. Hon säger sig fascineras av poesins förmåga att få oss att se världen utan vardagens pansar.

Läs mera om Matilda Södergran på YLE Kultur och på Svenska Dagbladet!

 

Brösttoner storsatsar i gymnasierna i höst

Litteraturprojektet Brösttoner vid KulturÖsterbotten kommer i höst att synas alldeles extra i gymnasierna i Svenska Österbotten. I september 2016 inleder Brösttoner en författarturné med Yvonne Hoffman, Christel Sundqvist och Sara Jungersten. De tre författarna besöker då gymnasierna och samtalar med eleverna om bland annat rollen som författare och den kreativa skrivprocessen. – Information om författarturnén sänds under sommaren ut till lärarna i modersmål och litteratur vid gymnasierna i Österbotten.

Senare i höst inleds en skrivutbildning för gymnasieelever, Flygande ord, fångade berättelser. I Skrivlabbet, som kursen kallas, får deltagarna lära sig att skriva bättre, mera levande och intressant. De får öva upp sitt skönlitterära skrivande och lära sig tekniker för att skriva och bearbeta text. De läser också kortare texter och utväxlar lästips.

Skrivlabbet omfattar 15 timmar närstudier under tre lördagar i Vasa, detta kombinerat med egna skrivuppgifter, som utförs hemma. Skrivlabbet kostar inte deltagarna någonting. 

Målet med Skrivlabbet är att deltagarna ska skriva en längre text – en diktsvit, en längre novell eller en prosatext – som de delar över nätet för läsning och respons av kursledaren och de andra deltagarna. När utbildning är avklarad, får ungdomarna ett kursintyg.

Skrivlabbet leds av författaren Heidi von Wright. Hon har gett ut sex diktsamlingar och arbetar bland annat som handledare vid författarutbildningen vid Åbo Akademi. 

Till Skrivlabbet antas högst 16 elever från gymnasierna i Svenska Österbotten. Deltagarna antas i anmälningsordning. – Information om Skrivlabbet sänds under sommaren ut till lärarna i modersmål och litteratur vid gymnasierna i Österbotten.